Ingenieur Nucleaire TechnologieContext :

Je bent verantwoordelijk voor het bieden van multidisciplinaire technische ondersteuning door op te treden als kennisdrager en je staat in voor de daarbijhorende administratie.

Verantwoordelijkheden:

 • Fungeren als kennisdrager en verlenen van technisch advies aan interne en externe partijen om de organisatie van de cel op een efficiënte wijze te laten verlopen.
 • Up to date houden van bestaande kennis en borging van niet-gedocumenteerde kennis.
 • Opstellen en up to date houden van vaktechnische specificaties.
 • Een tandem vormen met de manager en ploegleider(s).
 • In kaart brengen van verbetermogelijkheden, noden en/of behoeftes en uitdenken en uitwerken van scenario's.
 • In vraag stellen van de vooropgestelde standaarden.
 • Overleggen met de verschillende partijen.
 • Opvolgen van projecten (optimalisatie als projectleider of als teamlid).
 • Aanpassingen aan bestaande installaties in functie van werkzaamheden realiseren, al dan niet in de vorm van projecten om de uitbating optimaal te laten verlopen en mogelijke problemen te vermijden.
 • Coördineren van werken aan de installaties/gebouwen op vlak van ventilatie, confinering, …
 • Uitwerken van ideeën die voortkomen uit overleg met ploegleiders en operatoren.
 • Controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werken.
 • Documenteren van processen en installaties om kennis te borgen en een duurzame en een veilige uitbating te waarborgen.
 • Aanmaken en up to date houden van veiligheidsrapporten.
 • Opstellen van interne documenten zoals vergunningsaanvragen, IPA’s, MOC’s, stappenplannen,....
 • Opmaken en controleren van instructies, dossiers en andere administratieve documenten.
 • Opvolgen en rapporteren van de vordering van de uitbating van de cel met als doel een tijdige realisatie te bekomen en bovendien de stakeholders op de hoogte te houden van het verloop.
 • Voortgang van de werkzaamheden rapporteren aan de hiërarchie van de cel en de bevoegde overheden 
 • Verwezenlijken en opvolgen van KPI’s.
 • Input leveren voor de planning van de uitbating.
 • Signaliseren, analyseren en aanpakken van problemen én op zoek gaan naar oplossingen met als doel problemen op te lossen of in de toekomst trachten te voorkomen.
 • Kaderen van het probleem en de mogelijke oplossingen in kaart brengen.
 • Samenwerken met ondersteunende diensten.
 • Opvolgen van de voortgang. 

Profiel :
 • Je beschikt over een Master Industriële Wetenschappen Nucleaire Technologie, hebt kennis van conventionele en nucleaire veiligheid en radiologische en fysico-chemische karakteristieken/aspecten.
 • Je hebt bij voorkeur kennis en een eerste ervaring in project management en met het opstellen van ontmantelingsplannen, test- en vorderingsverslagen en veiligheidsrapporten.
 • Kennis en/of ervaring met technische installaties (burgerlijke bouwkunde, elektriciteit, meet- en regeltechniek, controlebediening, machinebouw).