Site supervisor

Bruxelles
1000 Bruxelles, Belgique - Belgie


Locatie :       Bruxelles
Start datum :     ASAP

Context

  
ALLIANCE Engineering is een consultancy en ingenieur bedrijf gevestigd in Louvain-la-Neuve. Wij vergezellen onze klanten in de conceptie, studie, implementatie en het beleid van hun nieuwe projecten. Onze expertise ligt vooral in de energie, spoorwegen, bouw en speciale technieken sectoren.

Job beschrijving                                                         

Voor onze project unit die verantwoordelijk voor het opvolging van infrastructuren omvattend  elektriciteit of  leidingen onder druk is, zijn we op zoek naar Site Leader.

Sleutel taken

·    U zorgt voor de technische en administratieve opvolging van de uitvoering van de werken door de aannemers op het gebied van kwaliteit, veiligheid, planning en controle van de financiële vorderingen.
·    U organiseert en superviseert een ploeg van Site inspectors die het toezicht op de werken uitoefenen.                     
·     U rapporteert aan de Project Manager die de algemene leiding van de opdracht heeft en assisteert hem.
·     U bestudeert het bestek en de uitvoeringsplannen om de nodige richtlijnen daarover te verstrekken aan uw medewerkers.
·     Vanuit uw vakkennis en ervaring anticipeert u en brengt oplossingen aan voor technische problemen
·     U ziet toe op de naleving van de wettelijke voorschriften inzake veiligheid en milieu.
Profiel
·         U hebt een bachelor diploma in een technische richting en 4-5 jaar werfervaring, bij voorkeur in burgerlijke bouwkunde, elektriciteit of mechanica.
·         U bent bereid bijkomende opleidingen te volgen in uw vakgebied en specifieke opleidingen over veiligheid.
·         U bent flexibel en kan u aanpassen aan de variërende werkomstandigheden en werkvoorwaarden op de werven.
·         U bent communicatief en werkt graag samen in een groep van medewerkers en in een gestructureerde organisatie.
·         U hebt ervaring in teambeheer. 
·         U bent zeer begaan met de veiligheidsaspecten van uw taak.
·         U bent tweetalig N/F.

***************

Localisation :       Bruxelles

Date de début :     ASAP

Contexte

ALLIANCE Engineering est une société de consultance & engineering basée à Louvain la Neuve. Nous accompagnons nos clients dans la conception, l'étude, la réalisation et la gestion de leurs nouveaux projets. Nous travaillons dans les secteurs de pointe de l'énergie et du ferroviaire.

Description de fonction                                                        

Pour des chantiers orientés ferroviaire ou énergie (pipeline), vous assurez les suivis techniques et administratifs des travaux exécutés par les entrepreneurs pour tous les aspects qualité, sécurité, planning et contrôle des opérations financières.

Tâches principales 

·         Vous organisez et supervisez une équipe d'inspecteurs travaux. 
·         Vous rapportez au fonctionnaire dirigeant qui est à la direction générale du chantier et vous l'assistez.
·         Vous étudiez le cahier des charges ainsi que les plans d'exécution pour communiquer les directives nécessaires à vos collaborateurs.
·         Votre expérience et vos connaissances techniques vous permettent d'anticiper et de solutionner les problèmes techniques.
·         En matière de sécurité et d'environnement, vous veillez au respect des prescriptions légales.

Profil

·         Vous avez un diplôme bachelor à orientation technique et vous avez une expérience sur chantier de 4 à 5 ans, de préférence dans le domaine de l’électricité ou du piping.
·         Vous êtes disposé(e) à suivre des formations dans votre spécialité et en sécurité.
·         Vous êtes flexible et vous vous adaptez aux circonstances changeantes et aux conditions de travail sur les chantiers. 
·         Vous êtes communicatif(ve) et aimez travailler dans un groupe de collaborateurs au sein d'une organisation structurée. 
·         Vous avez une expérience en gestion d’équipe. 
·         Vous tenez à cœur tous les aspects de sécurité de votre tâche. 
·         Vous êtes bilingue FR-NL